Pro investory

Proces přípravy 1 pyrolýzní jednotky
(zpracování odpadu – 5 tun denně)

 1. podpis smlouvy o výstavbě
 2. příprava pozemku, projektu
 3. výroba jednotky, její kompletace
 4. zkušební provoz v místě výroby
 5. první předání jednotky investorovi u výrobce
 6. dekompletace jednotky, převoz na místo provozu, kompletace jednotky
 7. zkušební provoz jednotky v místě ostrého provozu, kolaudace a finální předání jednotky

Celý proces od podpisu smlouvy po předání jednotky do provozu trvá přibližně 12 měsíců. Provoz pyrolýzní jednotky je nepřetržitý a jeden den v měsíci je plánována celodenní odstávka z důvodu kontroly systému a mechanických částí jednotky. Pyrolýzní jednotka je dostupna ve variantách 5-24 tun (denní zpracování odpadu).

Na výstavbu pyrolýzní jednotky lze čerpat dotace

 1. Od Ministerstva průmyslu a obchodu je možno žádat o dotaci v programu POTENCIÁL A INOVACE 
 2. Od Ministerstva životního prostředí je možno žádat o dotaci v prioritní ose 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží., oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.

Pro koho je pyrolýzní jednotka dále vhodná:

 • Pro investory – rychlá návratnost investice, rozšíření portfolia podnikání
 • Pro podnikatele s oprávněním likvidovat odpad
 • Pro provozovatele skládek odpadu

Přínos pyrolýzní jednotky pro obce/města

 • Zisk z prodeje městského/obecního komunálního odpadu firmě externě provozující pyrolýzu
 • Sponzoring od externí firmy městu/obci
 • Snížení nákladů na likvidaci komunálního odpadu ve městě/obci, v případě provozu jednotky vlastní firmou
 • Zdroj levného tepla (z přebytečného plynu vyrobeného jednotkou)
 • Jistota, že pro své obyvatele se nebude muset zvyšovat cena za odpad
 • Řešení zaměstnanosti