Možnosti využití LTO

Možností jak využívat pyrolýzní olej, tedy pyrolýzní LTO je mnoho. Níže uvádíme ty nejznámější:

  • jako alternativní palivo do kotlů
  • jako palivo do kogenerčních jednotek (k výrobě elektrické energie)
  • jako příměs do nafty (vznikne tzv. zimní nafta o menší hustotě)
  • jako příměs při výrobě biopaliv (bionafta atd.)
  • a mnoho dalších možností, zejména v chemickém průmyslu