Ekologická likvidace odpadů

odpady
V současné době  lidstvo začalo přemýšlet o prioritách budoucího rozvoje. Zvětšení tempa vzrůstu průmyslové výroby je doprovázeno  zvětšením úniku škodlivin  a obsahu utvářených polymerových odpadů. K vysoce molekulovým polymerům patří např. polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyetylen-tereftalat,  jednorázové injekční stříkačky, částečně pryžové výrobky pro zdravotnická zařízení, textil, papír, odpady ze závodů na zpracování ropných produktů, použité oleje a jiné, což se podílí na znečišťování okolí (množství polymerů, obsahujících chlor, například PVCH, PCHV,nesmí  převyšovat 2% z celkového množství zpracovávaných odpadů. )

 Tyto skutečnosti nutí zabývat se ochranou životního prostředí, jako jedním z prioritních směrů státní politiky všech zemí světa. Přitom utilizace škodlivin a odpadů se má brát nejen jako aspekt snižování škodlivého působení na okolí, ale také jako zdroj získání netradičních zdrojů energie s kladným ekonomickým efektem. Jen s takovým přístupem k problému utilizace odpadů je možné přitáhnout nejvíce  organizací , které budou ochotny se projevovat v tomto nebo v jiném okruhu zacházení s odpady.